Bảy Lời Nói Cuối Cùng Của Đức Chúa Jesus Trên Thập Tự – Lời Thứ Hai

Bảy Lời Nói Cuối Cùng Của Đức Chúa Jesus Trên Thập Tự – Lời Thứ Hai

Lời Thứ Hai: “Hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trong thiên cung” (Lu-ca 23:43) Phúc Âm Ma-thi-ơ 25:31-46 mô tả quang cảnh cuộc phán xét cuối cùng.  Khi đó Đức Chúa Jesus trong cương ...

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2023

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2023

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2023Giê-rê-mi 41:1–3Hy Vọng Tiêu Tan “Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình” (Giê-rê-mi 17:7). Câu ...

Thành Thánh

Thành Thánh

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc Thư Viện Tin Lành - Nguồn Hy VọngCa khúc: Thành Thánh Trình Bày: Hagim Sáng Tác: Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng [divide style="2"] [divid ...

Man of Sorrows – Thống Khổ Nhân

Man of Sorrows – Thống Khổ Nhân

Ca khúc: Thống Khổ Nhân Nguyên tác: Man of Sorrows  Nhạc và lời: Brooke Ligertwood và Matt Crocker [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Thầy Tế Lễ Xa-cha-ri

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Thầy Tế Lễ Xa-cha-ri

Jesus Cứu Chúa Tôi Quyển 1 Thầy Tế Lễ Xa-cha-ri [divide style="2"] Thầy tế-lễ Xa-cha-ri và vợ là Ê-li-sa-bét được công nhận là “công-bình trước mặt Ðức Chúa Trời” (Lu-ca 1:6). ...

Điện Thoại Phúc Âm: Tranh Chấp Nội Tâm

Điện Thoại Phúc Âm: Tranh Chấp Nội Tâm

Tranh Chấp Nội Tâm  [divide style="2"] Tin tức chiến sự Việt Nam là chiếm hàng đầu trên báo chí và đài phát thanh thế giới. Và điều đó chỉ làm cho chúng ta thêm đau lòng. ...

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 18:1

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 18:1

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Thánh Ca: Điều Nầy Thật Sao – And Can It Be

Thánh Ca: Điều Nầy Thật Sao – And Can It Be

Tựa đề: Điều Này Thật Sao? Nguyên tác: And Can It Be? Lời: Charles Wesley (1738) Nhạc: Thomas Campbell (1825) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 216 [divide style="2"] [o ...

Chiều Gô-gô-tha

Chiều Gô-gô-tha

Tựa đề: Chiều Gô-gô-tha Trình bày: Ban Tráng Niên Hội Thánh Giám Lý San Diego [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Thánh Ca: Ánh Sáng Chúa Chiếu Soi

Thánh Ca: Ánh Sáng Chúa Chiếu Soi

Tựa đề: Ánh Sáng Chúa Chiếu Soi Nguyên tác: Tựa đề: Lời: Ánh Sáng Chúa Chiếu Soi Nhạc: Avis Christiansen Tài Liệu: R. J. Hughes Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) ...

Thư Viện Tin Lành

  • Sưu tầm và lưu trữ những tài liệu liên hệ đến cộng đồng Tin Lành người Việt.
  • Giúp độc giả tìm hiểu về niềm tin của người Tin Lành.
  • Cung cấp những tài liệu nghiên cứu về đạo Tin Lành và Cơ Đốc giáo trong tiếng Việt.
  • Phổ biến Kinh Thánh, văn phẩm Cơ Đốc trình bày đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Liên Lạc bientap@thuvientinlanh.org

Bảy Lời Nói Cuối Cùng Của Đức Chúa Jesus Trên Thập Tự – Lời Thứ Hai

Lời Thứ Hai: “Hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trong thiên cung” (Lu-ca 23:43) Phúc Âm Ma-thi-ơ 25:31-46 mô tả quang cảnh cuộc phán xét cuối cùng.  Khi đó Đức Chúa Jesus trong cương vị quan tòa tối cao sẽ phán xét toàn thể nhân loại. Nhân loại được chia ra thành hai nhóm: những người được cứu và những người sẽ bị hư mất đời đời.   Những ngư more ...

March 21, 2023 (2) comments

Tiểu Sử Thánh Ca: Thập Tự Xưa

Thánh Ca: Thập Tự Xưa – The Old Rugged Cross Lời Ban Biên Tập: Thập Tự Xưa – The Old Rugged Cross là một trong những thánh ca được rất nhiều người yêu thích. Chỉ 25 năm sau lần phát hành đầu tiên, hơn 20 triệu ấn bản của bài thánh ca đã được bán hết. Đây là kỷ lục về số bán thuộc bất kỳ thể loại âm nhạc nào cho đến lúc đó. Sau khi được phát hành, t more ...

March 14, 2023 (0) comments

Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Thầy Tế Lễ Xa-cha-ri

Jesus Cứu Chúa Tôi Quyển 1 Thầy Tế Lễ Xa-cha-ri [divide style="2"] Thầy tế-lễ Xa-cha-ri và vợ là Ê-li-sa-bét được công nhận là “công-bình trước mặt Ðức Chúa Trời” (Lu-ca 1:6). Ðây không có nghĩa đời sống của vợ chồng Xa-cha-ri hoàn-toàn vô-tội, nhưng chỉ có nghĩa vợ chồng Xa-cha-ri sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời, như Ma-ri “được ơn trước mặt more ...

March 21, 2023 (0) comments

Thành Thánh

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc Thư Viện Tin Lành - Nguồn Hy VọngCa khúc: Thành Thánh Trình Bày: Hagim Sáng Tác: Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Đất Thánh[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org more ...

March 21, 2023 (0) comments

Thành Thánh

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc Thư Viện Tin Lành - Nguồn Hy VọngCa khúc: Thành Thánh Trình Bày: Hagim Sáng Tác: Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Đất Thánh[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org more ...

March 21, 2023 (0) comments

Thành Thánh

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc Thư Viện Tin Lành - Nguồn Hy VọngCa khúc: Thành Thánh Trình Bày: Hagim Sáng Tác: Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Đất Thánh[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org more ...

March 21, 2023 (0) comments

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top